Installation

Installation av lås bör göras av en auktoriserad låssmed, då olika problem kan uppstå till exempel i äldre fastigheter som har dörrar som inte fungerar tillsammans med dagens moderna teknik. Vi installerar i samråd med kunden den lösning som ger bästa funktion och säkerhet. Det viktigaste är att kunden känner trygghet efter genomförd installation.

Vi installerar allt i lås, även låssystem, dörrstängare, kodlås, passersystem och dörrautomatiker.

Vi kan även ombesörja tillverkning och montage av galler och grindar enligt kunds önskan.