Personal

Sven (Svenne)

VD och delägare av Karlskrona Låsservice AB sedan juni 2014. Har arbetat som låstekniker sedan 1986.

Sven innehar certifikat för Heta Arbeten, Gesällbrev och Mästarbrev.

Madelaine (Madde)

Vice VD och delägare av Karlskrona Låsservice AB sedan juni 2014. Började 2008 och är ekonomiansvarig.

Anders

Arbetat som låstekniker sedan 1979 och var tidigare delägare av Karlskrona Låsservice AB (1987 – 2014).

Anders innehar certifikat för Heta Arbeten, Gesällbrev och Mästarbrev.

Anders är från och med 2021-05-01 en glad pensionär. Men han är inne och hjälper till när det behövs.

Niklas

Arbetat som låstekniker sedan 2009 och är vår certifierade värdeförvaringstekniker.

Innehar certifikat för Heta Arbeten.

Niklas är också vårt skyddsombud på Karlskrona Låsservice.

Christoffer (Stoffe)

Arbetat som låstekniker sedan 2014.

Stoffe innehar certifikat för Heta Arbeten.

Tobias (Tobbe)

Arbetat som låstekniker sedan 2018. Ansvarig för återvinningshanteringen.

Tobias innehar certifikat för Heta Arbeten.

Jacob

Arbetar som låstekniker i butiken och började hos oss 2023-08-07. Jacob går utbildning Yrkesintroduktion via SLR.

Maria (Mia)

Arbetar med kvalitetssäkring (FR2000) och som administratör. Började hos oss 2019-09-23.

David

David började hos oss som låstekniker 2022-08-15. Han har tidigare arbetat som snickare och som fiberinstallatör.

David innehar certifikat för Heta Arbeten.