Kvalitet

  • Att lagerhålla eller så snabbt som möjligt anskaffa de varor som våra kunder vill ha.
  • Att de stränga kraven på tillverkning av patenterade nycklar efterlevs.
  • Att anställda hela tiden utbildas på nya produkter.
  • Att alla arbeten görs rätt från början.
  • Att hålla en dialog med kunden så att jobbet blir enligt önskemål.

 

Kvalitetspolicy

Vi strävar efter att säkerställa att våra produkter skall uppfylla de krav och specifikationer som har överenskommits mellan oss och våra kunder. Vår strävan är att vi skall leverera i rätt tid, till avtalade priser, villkor och med rätt kvalitet.

Vi skall både internt och externt uppträda på sådant sätt att det resulterar i ett gott samarbete mellan oss och våra kunder.

Detta innebär att vi skall vara glada, trevliga och tillmötesgående så att kunden känner en trygghet när dom har med oss att göra.