Kvalitet

  • Att lagerhålla eller så snabbt som möjligt anskaffa de varor som våra kunder vill ha.
  • Att de stränga kraven på tillverkning av patenterade nycklar efterlevs.
  • Att anställda hela tiden utbildas på nya produkter.
  • Att alla arbeten görs rätt från början.
  • Att hålla en dialog med kunden så att jobbet blir enligt önskemål.

 

Kvalitetspolicy

Karlskrona Låsservice AB strävar efter att säkerhetsställa att våra tjänster och material-sortiment uppfyller de krav och specifikationer som har överenskommits mellan oss och våra kunder.

Vår strävan är att vi skall leverera i rätt tid, till avtalade priser, villkor och med rätt kvalitet.

Karlskrona Låsservice AB skall både internt och externt uppträda på ett sådant sätt att det resulterar i ett gott samarbete mellan oss och våra kunder och att kunderna känner sig trygga, sedda och hörda i sina kontakter med oss.

Detta gäller både vid fysiska möten, via telefon och e-post.

 

Miljöpolicy

Karlskrona Låsservice AB’s miljöarbete skall styras av en helhetssyn på vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och miljövänligt motiverat.

Aktuell miljölagstiftning som gäller för verksamheten skall följas.

Karlskrona Låsservice AB stimulerar personalen att ta ansvar för miljön såväl i arbetet som privat.

Källsortering sker efter bästa förmåga och efter de förutsättningar som ges av Karlskrona kommun.