Nyckel- och cylindertillverkning

En nyckel är ett värdeföremål och bör hanteras som en sådan. En nyckel kostar inte så mycket men den kan gå till utrymmen med stora värden. Nycklar i orätta händer kan få obehagliga konsekvenser.

Vi på Karlskrona Låsservice AB kan tillverka de flesta nycklar då vi har flera tusen nyckelämnen av olika sorter. Vi kan göra nycklar till lägenheter, villor, hänglås, möbellås, värdeförvaringsskåp, gamla järnnycklar, bilnycklar och mycket mer.

Många av dagens nycklar tillverkas i en datoriserad nyckelmaskin som läser av er nyckel med laser för att få kopian exakt. Det vill då till att nyckeln man kopierar efter går bra och inte är för sliten. Har ni en väldigt sliten nyckel kan vi koda upp en ny nyckel som då blir som ett original. Har nyckeln gått av eller det saknas nyckel till bilen, cylindern hemma eller någon annan cylinder, ta då in cylindern till oss så finns det stora möjligheter att vi kan plocka fram koden och få fram en ny nyckel.

Vi tillverkar mycket möbel- och järnnycklar. Vid sådan tillverkning kommer det gamla smidesarbetet fram då det mesta måste filas för hand. Även om ett lås eller en nyckel är väldigt gamla så finns det möjlighet att vi kan tillverka en kopia eller tillverka en nyckel efter det befintliga låset.

För att kunna hålla ordning på dina nycklar har vi en mängd olika nyckelringar för till exempel garage, husvagn, båt med mera. Vi har också flytande nyckelringar till båtnycklarna. Vill du ha en nyckelkedja finns det också.

Har du moderna lås i din villa och vill komplettera med flera lås i till exempel trädgårdsboden, förrådet, gäststugan med mera och samtidigt kunna använda samma nyckel överallt kan vi tillverka fler cylindrar enligt din befintliga nyckel.