Tjuv, Stjäla, Hus, Fönstret, Klättrar

Tips!

Inbrotten minskar!
Kring 2010 var det 50 000 inbrott i bostäder varje år.
2018 anmäldes 17 000 inbrott.
Detta tack vare bättre lås, larm och säkrare dörrar.

Försvåra för tjuven genom att ha lås ni måste låsa med nyckel.
Oftast räcker det med att bara byta låskista.

Bor man i villa finns det en hel del att tänka på.
När man vill förbättra skyddet av villan bör man se över allt.
För bästa skyddet ska det inte gå att öppna någon dörr från insidan när
sista personen lämnar huset.
Slår tjuven sönder ett fönster ska han vara tvungen att
både ta sig in och ut det hållet.
Någon som bär ut en TV genom fönstret drar åt sig uppmärksamhet.

Entrédörr

Vid en entré kan det se ut på många sett. Fönster i dörren, utan fönster,
fönster bredvid dörren. För att försvåra för tjuvar sätter man då in ett lås
där man inte kan öppna från insidan utan nyckel.
Exempelvis ASSA 2002 där man kan spärra vredet på insidan eller
ett kompletterande 9-tillhållarlås över det befintliga där man behöver
nyckel från båda håll.
I bakkant på dörren rekommenderas ett bakkantsbeslag.

Källardörr
Källardörren bör beslås på samma sett som entrédörren om det finns
möjlighet att ta sig in i och upp i villan det hållet.
I bakkant på dörren rekommenderas även här ett bakkantsbeslag.

Terrassdörr
Terrassdörren är oftast den svagaste punkten och bör låsas med ett
låsbart handtag på in sidan. Man ska också låsa med nyckel.
Viktigt är att kontrollera springan mellan dörr och karm så att
springan inte är för stor. Den bör inte vara mer en ett par millimeter.
Är springan för stor blir följden att kolvarna på spanjoletten inte
går in mer en ett par millimeter i slutblecket. I de fall kan man försöka
justera dörren och/eller byta spanjolett till en ny som har hakkolvar
som hakar tag i karmen och försvårar avsevärt för tjuven.

Det finns även brytskydd som täcker hela dörrspringan. Montera även bakkantsbeslag här.

Fönster
Fönster bör låsas med fönsterlås. Speciellt fönster som ligger avsides
och är skyddat mot insyn. Fönster som inte öppnas så ofta kan förses
med galler för att försvåra ytterligare.

Garage
Fristående garage ska låsas efter behov beroende på vad som
förvaras i garaget. Garage som sitter i anslutning till huset och där
man kan ta sig in i huset bör man se över lite extra.
Låsningen bör vara liknande den som sitter i entrén.
Glöm inte att även se över fönstren i garaget.

 

Läs mer om Polisens tips när det gäller att skydda sig mot bostadsinbrott

Myter!

DETTA ÄR VAD VI TROR!

”NÄSTAN ALLA INBROTT GÖRS PÅ NATTEN”

FEL! Dagtid görs dom flesta inbrott. Medan du är på jobbet eller iväg och handlar tar sig tjuven in på cirka 30 sekunder och inbrottet är oftast över på några minuter. Se till att ha säkra lås på dörrar och även på fönster.

”VARFÖR SKA JAG LÅSA NÄR TJUVEN ÄNDÅ
GÅR IN GENOM ETT FÖNSTER”

FEL! Att krossa ett fönster hörs och kan ge skador. Har du sedan lås på fönster och dörrar som inte går att öppna från insidan måste tjuven ta sig ut samma väg som hen kom in.

”JAG GÖMMER SMYCKENA I TVÄTTKORGEN”

FEL! Favoritställen för en tjuv är tvättkorgen, kastrullskåp,
kyl, lådan för underkläder, ja tjuven vet var hen ska leta.
Sätt i rejäla lås så du slipper få in tjuvarna.

Länk till Värdeförvaringsskåp

”GRANNEN SER TILL MITT HUS”

Det är bra med grannsamverkan men det är inte alltid det räcker. Tjuvarna tar sig in när man minst anar det. Du kan rent av vara hemma, det har hänt att tjuvarna tagit sig in medan man har varit i tvättstugan.
Så se till att låsa ordentligt.

”MITT LARM SKRÄMMER IVÄG DOM”

Larm är bra men det räcker inte. Tjuven behöver oftast bara några minuter på sig och hinner oftast iväg innan någon hinner dit. Försvåra genom att låsa ordentligt på både fönster och dörrar.

”DET FINNS INGET ATT TA HOS MIG”

FEL! Ditt hem är fullt med stöldbegärliga saker. Skor, mat, sprit, jackor, smycken, elektronik och mycket annat. Det är oftast småsaker som försvinner, sånt som är lätt att bära iväg. Tänk också på att pass och andra id-handlingar är stöldbegärliga. Lås ordentligt och håll tjuvarna borta.