Systemlås

Systemlås är lås med ett låssystem där en huvudnyckel går till alla lås i gruppen och övriga nycklar, går endast till vissa lås.

Moderna systemlås har ett serviceläge, där lägenhetsinnehavaren ställer cylindern i ett läge som ger tillträde för servicenyckel att öppna dörren och utföra till exempel reparationsarbete i lägenheten. När lägenhetsinnehavaren återkommer hem och öppnar sin dörr så ställs cylindern åter i standardläge vilket gör att servicenyckeln inte kommer att fungera längre.

Vid normalläget, kan bara lägenhetsnyckeln och huvudnyckeln öppna låset.

Länkar: