Passersystem

Ett passersystem är ett tekniskt system av elektroniska lås.

För öppning av en dörr som finns i ett passersystem och för en säker lösning brukar man säga att det krävs minst två, men gärna alla tre av dessa kriterier:

  • något man har (en passerbricka)
  • något man är (biometrisk information)
  • något man kan (en kod)

Normalt räknas kodlås inte in i kategorin passersystem.

I de flesta passersystem används idag kort eller nyckelbrickor som elektroniska nycklar.

Nyckelbrickorna har många namn och ofta är det lokala namn som myntats av en låssmed och som sprids till användarna. Det förekommer namn som droppe (baserat på formen på många tidiga brickor), tagg (från engelskans key tag), plopp, plastnyckel, elektronisk nyckel, nyckelbricka, med flera. Idag kallar många brickorna helt enkelt för nyckel och kallar gamla mekaniska nycklar för nyckelämnen.

Den största skillnaden jämfört med ett traditionellt låssystem är:

  • Systemet loggar användandet, i efterhand kan man kontrollera vem och när någon har passerat den aktuella dörren.
  • Administratören kan koppla olika tidszoner till dörren så att man kan låta personer med nyckeln passera endast vid vissa tider.
  • Administratören kan enkelt spärra nycklar som tappats bort.
  • Användaren kan utgå ifrån att det inte existerar någon ”dubblettnyckel”, vilket finns i traditionella nyckelsystem.

Passersystem används där man vill ha kontroll över in- och utpassering och det är lätt att lägga till och ta bort kort och taggs ur systemet.

Länkar:


ASSA ABLOY