Elektrisk låsning

Elektroniska lås är ett ganska brett segment som sträcker sig från el-slutbleck till elektroniska nycklar.

El-slutbleck används för det mesta vid dörrar som öppnas ofta och där man inte har så höga säkerhetskrav.

Nästa steg är motorlås där man ställer högre krav på säkerheten och inte öppnar dörren lika ofta.

Låsning med kontroll och flexibilitet
Ellås har ett stort användningsområde, från lätta innerdörrar till tunga ytterdörrar där en snabb låsfuktion är ett krav. Med ellås erhålls en fjärrstyrd daglåsning där den beprövade mekaniska säkerheten ej går förlorad.
Ett ellås kan användas tillsammans med de flesta styrfunktioner på marknaden exempelvis passersystem, kopplingsur och kodlås.

Låsning med kontroll och säkerhet
Lås med motorstyrd regel är det bästa möjliga alternativ där det krävs säker låsning. Motorlås låses endast när dörren är helt stängd och passar både modul- och smalprofildörrar.