Järnvägstorget 15 - 371 34 Karlskrona
0455-255 40 - info@kna-las.nu  

Kvalitetspolicy

Vi strävar efter att säkerställa att våra produkter skall uppfylla de krav och specifikationer som har överenskommits mellan oss och våra kunder. Vår strävan är att vi skall leverera i rätt tid, till avtalade priser, villkor och med rätt kvalitet. 
 
Vi skall både internt och externt uppträda på sådant sätt att vår uppträdande skall resultera i ett gott samarbete mellan oss och våra kunder.
 
Detta innebär att vi skall vara glada, trevliga och tillmötesgående så att kunden känner en trygghet när dom har med oss att göra.
2015-08-21

DNA märk dina värdesaker.