Järnvägstorget 15 - 371 34 Karlskrona
0455-255 40 - info@kna-las.nu  

Kvalitet

- Att lagerhålla eller så snabbt som möjligt anskaffa de varor som våra kunder vill ha.
- Att de stränga kraven på tillverkning av patenterade nycklar efterlevs.
- Att anställda hela tiden utbildas på nya produkter.
- Att alla arbeten görs rätt från början.
- Att hålla en dialog med kunden så att jobbet blir enligt önskemål.
2019-07-08

Nästa sommar flyttar vi!