Järnvägstorget 15 - 371 34 Karlskrona
0455-255 40 - info@kna-las.nu  

Tips

Inbrotten minskar!
 
Kring 2010 var det 50 000 inbrott i bostäder varje år.
2018 anmäldes 17 000 inbrott. 
Detta tack vare bättre lås, larm och säkrare dörrar. 

Försvåra för tjuven genom att ha lås ni måste låsa med nyckel.
Oftast räcker det med att bara byta låskista.

Bor man i villa finns det en hel del att tänka på.

Entrédörr
Källardörr
Terassdörr
Fönster
Garage


När man vill förbättra skyddet av villan ska man se över alla dessa punkter.
För bästa skyddet ska det inte gå att öppna någon dörr från insidan när
siste person lämnar huset.
Slår tjuven ett fönster ska han vara tvungen att
både ta sig in och ut det hållet.
Någon som bär ut en TV genom fönstret drar åt sig uppmärksamhet.

Entrédörr.
Vid en entré kan det se ut på många sett. Fönster i dörren, utan fönster,
fönster bredvid dörren.För att försvåra för tjuvar sätter man då in ett lås
där man inte kan öppna från insidan utan nyckel.
Exempel vis Assa 2000 där man kan spärra vredet på insidan eller
ett kompletterande 9-tillhållarlås över det befintliga där man behöver
nyckel från båda håll.
I bakkant på dörren rekommenderas bakkantsbeslag.

Källardörr.
Källardörren bör beslås på samma sett som entré dörren om det finns
möjlighet att ta sig in i och upp i villan det hållet.
I bakkant på dörren rekommenderas även här bakkantsbeslag.

Terassdörr.
Terassdörren är oftast den svagaste punkten.
Bör låsas med låsbart handtag på in sidan. Och man ska låsa med nyckel.
Viktigt är att kontrollera springan mellan dörr och karm så att
springan inte är för stor (bör inte vara mer en ett par mm).
Är springan för stor blir följden den att kolvarna på spanjoletten inte
går in mer en ett par mm i slutblecket.I de fall kan man försöka
justera dörren och/eller byta spanjolett till en ny som har hak kolvar
som hakar tag i karmen och försvårar avsevärt för tjuven. Det finns även brytskydd som täcker hela dörr springan. Montera även bakkantsbeslag.

Fönster.
Fönster bör låsas med fönsterlås. Speciellt fönster som ligger avsides
och är skyddat mot insyn.Fönster som inte öppnas så ofta kan förses
med galler för att försvåra ytterligare.

Garage.
Fristående garage ska låsas efter behov beroende på vad som
förvaras i garaget. Garage som sitter i anslutning till huset och där
man kan ta sig in i huset bör man se över lite extra.
Låsningen bör vara liknande den som sitter i entrén.
Glöm inte att se över fönstren.

 

 
2019-07-08

Nästa sommar flyttar vi!