Järnvägstorget 15 - 371 34 Karlskrona
0455-255 40 - info@kna-las.nu  

Installation

 
Installation av lås bör göras av en auktoriserad låssmed. Då olika problem kan uppstå t.ex. i äldre fastigheter som har dörrar som inte fungerar tillsammans med dagens moderna teknik. Vi installerar i samråd med kunden den lösning som ger bästa funktion och säkerhet. Det viktigaste är att kunden känner trygghet efter genomförd installation.
 
Vi installerar allt i lås, även låssystem, dörrstängare, kodlås, passersystem, dörrautomatik, galler och grindar.
 
 
2015-08-21

DNA märk dina värdesaker.